Sukcesy Wydziału

Pierwszy doktorat na inżynierii środowiska

W dniu 28 października 2015 r. mgr inż. Kamil Pochwat obronił z wyróżnieniem pracę doktorską nt. 
„Retencja wód opadowych  w małych zlewniach miejskich”. Promotorem pracy był prof. PRz dr hab. inż. Daniel Słyś.

Pierwsze habilitacje na kierunku budownictwo

W latach 2013-2014 zakończyły się pierwsze habilitacje na kierunku budownictwo.

Certyfikat Akredytacji Wydziałowego Laboratorium Badań Konstrukcji

W lutym 2013 r. Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego. Akredytacją objęte są badania konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem.

Certyfikat nadało Polskie Centrum Akredytacji, co jest potwierdzeniem, że Laboratorium spełnia wymagania Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i jest kompetentną jednostką w zakresie realizowanych badań. Akredytacja zobowiązuje do realizacji pomiarów w bezstronny i rzetelny sposób, wg udokumentowanych procedur przy pomocy aparatury przygotowanej do sprawnego działania.

Uzyskanie akredytacji było poprzedzone wdrożeniem w Laboratorium systemu zarządzania zgodnego z ww. normą. Wdrożenie to wiązało się z wprowadzeniem do stosowania kilkunastu procedur szczegółowo określających m.in. strukturę laboratorium, zakres obowiązków i uprawnień poszczególnych pracowników, zasady współpracy ze zleceniodawcami (klientami), zasady nadzorowania badań niezgodnych z wymaganiami, czy też zasady podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych. Szczegółowo zdefiniowany został sposób postępowania z obiektami badań, warunki zapewnienia jakości wyników, a nawet sposób ich przedstawiania (oczywiście szczegółowo opisane są metody badań i ich walidacja).

Specjalne wymagania powołanej na wstępie normy, odnoszą się do zapewnienia spójności pomiarowej. Aby je spełnić, w Laboratorium zmodernizowano i uzupełniono przyrządy pomiarowe, a następnie wzorcowano je w specjalistycznych laboratoriach wzorcujących. Każdy przyrząd został oznakowany i jest nadzorowany, co oznacza, że może go używać tylko przeszkolony i upoważniony pracownik.

Laboratorium jest zobowiązane do wykonywania tzw. „badań porównawczych”, polegających na przeprowadzeniu pomiarów na tym samym obiekcie, przez co najmniej dwa niezależne laboratoria. Wyniki są opracowywane osobno i następnie porównywane -- różnica nie może przekroczyć wcześniej określonej, dopuszczalnej wartości. Ponadto, corocznie w Laboratorium są przeprowadzane przeglądy zarządzania i audity, których głównym celem jest sprawdzenie przestrzegania procedur i potwierdzenie jakości wykonywanych badań.

Warto podkreślić, że Politechnika Rzeszowska jest drugą, po Instytucie Badawczym Dróg i Mostów jednostką naukowo-badawczą, której Laboratorium uzyskało akredytację w zakresie badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem.

 wlbk_pca.jpg


dr inż. Lucjan Janas
Kierownik Wydziałowego Laboratorium Badań Konstrukcji

 

Prawa doktoryzowania na inżynierii środowiska

Od dnia 17 grudnia 2012 r. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

decyzja-prawa_doktoryzowania_na_inzynierii_srodowiska.png

Prawa habilitacji na budownictwie

Od dnia 26 listopada 2012 r. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.

Prawa habilitacji na budownictwie:

decyzja-habilitacja_budownictwo.png

Powołanie na członka KT PKN

Z dniem 24 lutego 2012 roku Politechnika Rzeszowska została powołana na członka Komitetu Technicznego 251 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Obiektów Mostowych.

powolanie_1.png

powolanie_2.png

Prawa doktoryzowania na budownictwie

Od dnia 22 lutego 1993 r. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

decyzja-prawa_doktoryzowania_na_budownictwie.png

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję