Strona: Trwa nabór zgłoszeń prac w konkursie „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Trwa nabór zgłoszeń prac w konkursie „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”.

2023-01-16
Konkurs prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” - EDYCJA II - plakat

CEMEX Polska prowadzi nabór zgłoszeń do konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, inżynierską lub podyplomową o tematyce innowacyjnych rozwiązaniach zarówno technologicznych i produktowych dla branży cementowej, betonowej i/lub kruszywowej.

Środowisko naukowe przyczynia się do realizacji strategii Future in Action CEMEX

Plakat strategii "Future in action committed to net-zero co2"

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe wpisuje się w realizację ambitnej strategii CEMEX „Future in Action”. Jej celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) o co najmniej 55% do 2030 r. w zakładach CEMEX w Europie. Firma CEMEX poszukuje i promuje innowacyjne rozwiązania oraz koncepcje , które przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Firma CEMEX wierzy, że współpraca z uczelniami, studentami i absolwentami jest jedną z dróg do osiągnięcia niskoemisyjnej przyszłości.

Przeczytaj więcej o strategii Future in Action CEMEX i poznaj nasze produkty przyczyniające się do obniżenia emisji CO2 w budownictwie.

Cel drugiej edycji konkursu Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, koncentrujących się na  innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i produktowych w branży budowlanej, które przybliżą do osiągnięcia celów klimatycznych wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Poszukiwane są prace dyplomowe w co najmniej jednym z poniższych obszarów tematycznych:

 1. Działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
 2. Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
 3. Gospodarka o obiegu zamkniętym: zagospodarowanie surowców odpadowych, przywrócenie materiałów do obiegu,
 4. Optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe obronione przez absolwentów roczników 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023. Do Konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX Polska.

Przebieg konkursu

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” realizowany jest w 2 etapach. 

 • ETAP I 

Zgłoszone przez Uczestników streszczenia prac dyplomowych w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku. Streszczenia będą oceniane przez Jury Konkursu w 2 kategoriach: 

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych
 2. Innowacyjność i oryginalność tematu

Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepiej ocenionych przez Jury Konkursu prac dyplomowych. 

O przejściu do drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 10 marca 2023 roku poprzez wiadomość przesłaną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

 • ETAP II 

W drugim etapie uczestnik konkursu zostanie poproszony o przesłanie w terminie do 14 kwietnia 2023 roku

 1. Pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie .pdf,
 2. Skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat,
 3. Prezentacji w Power Point.

Kryteria oceny prac konkursowych

Zgłoszone prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursu według 3 kategorii: 

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych oraz kompletność przedstawienia zagadnienia,
 2. Oryginalność w zakresie problematyki i/lub rozwiązań technicznych,
 3. Możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w sektorze budowlanym.

Uczestnik zostanie zaproszony do wygłoszenia prezentacji w trakcie spotkania zorgaiozwanego w siedzibie CEMEX w Warszawie (ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa). Każdy uczestnik zaprezentuje swoją prace podczas 15 minutowego wystąpienia przed Jury Konkursowym i Kapitułą Konkursu. 

Termin przesłuchań zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem  Prezentacja prac przed Jury i Kapitułą Konkursu odbędzie się  najpóźniej do dnia 16 czerwca 2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo zadania pytań przez członków Jury i/lub Kapituły podczas spotkania on-line z Uczestnikiem.

Jury i Kapituła Konkursu wyłonią 3 najlepsze prace, a Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail o przyznanej nagrodzie w Konkursie.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez CEMEX Polska Sp. z o.o. o której Zwycięzcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszyscy Zwycięzcy będą mieć możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy podczas wydarzenia zorganizowanego przez CEMEX.

Nagrody w konkursie

Jury Konkursu wyłoni 3 najlepsze prace, które zostaną przedstawione Kapitule Konkursowej do akceptacji. 

Kapituła Konkursowa przyzna 3 nagrody: 

 1. Pierwsze miejsce – 7 tys. zł
 2. Drugie miejsce – 5 tys. zł 
 3. Trzecie miejsce – 3 tys. zł

Organizator dopuszcza również przyznanie wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. Zwycięzca Konkursu będzie również promowany w branżowej prasie.

Organizator przewidział również nagrody dla promotorów prac dyplomowych, które otrzymały nagrody główne:

 1. Pierwsze miejsce – 3,5 tys. zł
 2. Drugie miejsce – 2,5 tys. zł 
 3. Trzecie miejsce – 1,5 tys. zł

Jak zgłosić swój udział w konkursie?

Zgłoszenie pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, podyplomowej) odbywa się w I etapie Konkursu poprzez dedykowany formularz. Do formularza należy dołączyć streszczenie pracy dyplomowej zgodnie ze wskazanym formatem ustalonym przez organizatora. Streszczenia prac przesłane w innym formacie nie zostaną zakwalifikowane do oceny. Prace konkursowe za pośrednictwem formularza należy przesłać do dnia 31.01.2023 roku. 

Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX Edycja 2022” organizowanego przez CEMEX Polska sp. z o.o. z/s w Warszawie i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki oraz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczonych na stronie: www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow"

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Pytania dotyczące konkursu należy nadsyłać w trakcie trwania naboru wniosków konkursowych na adres agnieszka.garbacz@cemex.com

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy poprzez formularz należy wgrać oryginalne streszczenie przygotowane do APD (Archiwum Prac Dyplomowych)?
 • Streszczenie może być zmodyfikowane. Prosimy o przesyłanie streszczeń w języku polskim.
 • Czy zgłoszenia obejmują tylko prace w j. polskim? Czy należy przetłumaczyć zgłoszenie z języka angielskiego na język polski?
 • Nie ma konieczności tłumaczenia pracy na język polski. Akceptujemy prace w języku angielskim.
 • Temat mojej pracy pasuje do kilku kategorii konkursowych. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy wybór kategorii wpływa na ocenę pracy?
 • Prosimy wskazać kategorię, która jest najbliższa tematowi pracy. Wybór kategorii nie wpływa na ocenę pracy.
 • Jaka jest dopuszczalna maksymalna ilość znaków streszczenia i czy oświadczenie, które należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym, również wlicza się w limit znaków?
 • Zgodnie z regulaminem prosimy o przesłanie streszczenia do maksymalnie 2000 znaków ze spacjami. Wspomniane oświadczenie nie jest wliczane do limitu (w formularzu jest treść oświadczenia do „odznaczenia”).
 • Czy doktorant polskiego uniwersytetu, który obronił swoją pracę poza granicami Polski (na zagranicznym uniwersytecie) może wziąć udział w konkursie?
 • Tak, do konkursu przyjmujemy zgłoszenia prac obronionych także poza Polską.
Powrót do archiwum aktualności

Licznik odwiedzin: 8403Unikalne odsłony z okresu 2021.02.08 - 2023.02.08
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję