Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z uchwalonym przez Radę Wydziału planem studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia.

Student ma obowiązek odbyć praktykę programową w wymiarze godzinowym określonym w planie studiów. Studenckie praktyki zawodowe powinny obywać się w okresie wakacji. Istnieje możliwość odbycia praktyki w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

Zasady organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej określa Zarządzenie Nr 54/2019 Rektora PRz z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.

 
Szczegółowych informacji na temat praktyk udzielają wydziałowi pełnomocnicy ds. praktyk studenckich.

Opiekunowie praktyk

04-03-2020 r.

Kierunek ARCHITEKTURA

mgr Dawid Zientek, Bud P, pokój 34c

Kierownik praktyk studenckich na WBIŚiA
Opiekun praktyk studenckich

e-mail: zientek@prz.edu.pl

strona domowa: http://v.prz.edu.pl/zientek

telefon 17 865 1011

Kierunek BUDOWNICTWO

dr inż. Zakarya Kamel, Bud. P, pokój 41

Opiekun praktyk studenckich

e-mailt: kamzak@prz.edu.pl

telefon 17 865 1984

  

Kierunki INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

dr inż. Kamil Pochwat, Bud K, pokój 58
Opiekun praktyk studenckich

e-mail: kp@prz.edu.pl

telefon 17 743 2409

Dokumenty niezbędne do realizacji i zaliczenia praktyk studenckich na kierunkach inżynieria środowiska i ochrona środowiska

Programy praktyk

Kierunek architektura

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, I rok

Praktyka budowlana

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, II rok

Praktyka architektoniczna

Studia stacjonarne drugiego stopnia, I rok

Praktyka projektowa przeddyplomowa

Kierunek budownictwo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, III rok

Praktyka budowlana

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, III rok

Praktyka budowlana

Dokumenty niezbędne w procesie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych:

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję