Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z uchwalonym przez Radę Wydziału planem studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia.

Student ma obowiązek odbyć praktykę programową w wymiarze godzinowym określonym w planie studiów. Studenckie praktyki zawodowe powinny obywać się w okresie wakacji. Istnieje możliwość odbycia praktyki w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

Zasady organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej określa Zarządzenie Nr 4/2013 Rektora PRz z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.

 
Szczegółowych informacji na temat praktyk udzielają wydziałowi pełnomocnicy ds. praktyk studenckich.

Koordynatorzy praktyk

Kierunek BUDOWNICTWO

mgr inż. Wanda Kokoszka, Bud. P, pok. 34b
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

kontakt: wandak@prz.edu.pl

strona domowa: http://wandak.sd.prz.edu.pl

telefon 17 865-10-13 

 

Kierunek ARCHITEKTURA

mgr inż. Dawid Zientek, Bud P, pok 34c
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

kontakt: zientek@prz.edu.pl

strona domowa: http://dawidzientek.sd.prz.edu.pl

telefon 17 865-10-11

 

Kierunki INŻYNIERIA ŚRODOWISKA i OCHRONA ŚRODOWISKA

mgr inż. Antoni Krupa, Bud K, pok 74c
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

kontakt: antonikr@prz.edu.pl

telefon 17 865-19-26

Programy praktyk

Kierunek architektura

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, I rok

Praktyka budowlana

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, II rok

Praktyka inwentaryzacji architektonicznych i urbanistycznych

Studia stacjonarne drugiego stopnia, I rok

Praktyka projektowa przeddyplomowa

Kierunek budownictwo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, III rok

Praktyka budowlana

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, III rok

Praktyka budowlana

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję