Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z uchwalonym przez Radę Wydziału planem studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia.

Student ma obowiązek odbyć praktykę programową w wymiarze godzinowym określonym w planie studiów. Studenckie praktyki zawodowe powinny obywać się w okresie wakacji. Istnieje możliwość odbycia praktyki w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

Zasady organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej określa Zarządzenie Nr 4/2013 Rektora PRz z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.

 
Szczegółowych informacji na temat praktyk udzielają wydziałowi pełnomocnicy ds. praktyk studenckich.

Koordynatorzy praktyk

24-05-2019 r.

Kierunek BUDOWNICTWO

dr inż. Zakarya Kamel, Bud. P, pokój 41
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

e-mailt: kamzak@prz.edu.pl

telefon 17 865 1984

 

Kierunek ARCHITEKTURA

dr inż. Jerzy Szyszka, Bud P, pokój 119 (hala laboratoryjna), pokój 407
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

e-mail: jszyszka@prz.edu.pl

strona domowa: https://jerzyszyszka.v.prz.edu.pl/

telefon 17 865 1238

 

Kierunki INŻYNIERIA ŚRODOWISKA i OCHRONA ŚRODOWISKA

dr inż. Kamil Pochwat, Bud K, pokój 58
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

e-mail: kp@prz.edu.pl

telefon 17 743 2409

Dokumenty niezbędne do realizacji i zaliczenia praktyk studenckich na kierunkach inżynieria środowiska i ochrona środowiska

Programy praktyk

Kierunek architektura

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, I rok

Praktyka budowlana

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, II rok

Praktyka inwentaryzacji architektonicznych i urbanistycznych

Studia stacjonarne drugiego stopnia, I rok

Praktyka projektowa przeddyplomowa

Kierunek budownictwo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, III rok

Praktyka budowlana

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, III rok

Praktyka budowlana

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję