Strona: Praktyki studenckie / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z uchwalonym przez Radę Wydziału planem studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia.

Student ma obowiązek odbyć praktykę programową w wymiarze godzinowym określonym w planie studiów. Studenckie praktyki zawodowe powinny obywać się w okresie wakacji. Istnieje możliwość odbycia praktyki w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

Zasady organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej określa Zarządzenie Nr 39/2021 Rektora PRz z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.

 
Szczegółowych informacji na temat praktyk udzielają wydziałowi pełnomocnicy ds. praktyk studenckich.

Opiekunowie praktyk

2020-09-28

Kierunek ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Karolina Kozłowska, Bud V-D, pokój 42

Opiekun praktyk studenckich

e-mail: kkozlowska@prz.edu.pl

telefon 17 743 2110

Kierunek BUDOWNICTWO

dr inż. Zakarya Kamel, Bud. P, pokój 41

Kierownik praktyk studenckich na WBIŚiA
Opiekun praktyk studenckich

e-mailt: kamzak@prz.edu.pl

strona domowa: https://v.prz.edu.pl/kamzak

telefon 17 865 1984

Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

dr inż. Kamil Pochwat, Bud K, pokój 58

Opiekun praktyk studenckich

e-mail: kp@prz.edu.pl

telefon 17 743 2409

Programy praktyk

2020-04-22

Kierunek ARCHITEKTURA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, I rok

Praktyka budowlana

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, II rok

Praktyka architektoniczna

Studia stacjonarne drugiego stopnia, I rok

Praktyka projektowa przeddyplomowa

Kierunek BUDOWNICTWO

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, III rok

Praktyka budowlana

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, III rok

Praktyka budowlana

Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, III rok

Praktyka budowlana

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, III rok

Praktyka budowlana

Dokumenty niezbędne w procesie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych:

Licznik odwiedzin: 4000Unikalne odsłony z okresu 2019.10.21 - 2021.10.21
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję