Strona: Seminaria wydziałowe / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Seminaria wydziałowe

Prodziekan ds Nauki i Rozwoju

Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechniki Rzeszowskiej

zaprasza na otwarte seminaria ogólnowydziałowe 

Seminaria odbywają się w środy o godz. 10.30 w sali P-106 (sala Rady Wydziału) w budynku P.

Zasady obowiązujące na Seminarium.

 


8-11-2017

Ocena wpływu makrofitów jako naturalnej bariery ochronnej
przed zanieczyszczeniami osadów dennych metalami ciężkimi

mgr inż. Katarzyna Maj-Zajezierska
doktorantka w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska


4-10-2017

Osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

dr inż. Bożena Babiarz
Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji


7-06-2017

Metoda analizy i oceny bezpieczeństwa funkcjonowania podsystemu dystrybucji gazu ziemnego

mgr inż. Marek Urbanik
doktorant w Katedrze Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków


31-05-2017

Nośność i sztywność śrubowych styków doczołowych rur prostokątnych przy zginaniu z siłą podłużną

mgr inż. Agnieszka Głuszko
Katedra Konstrukcji Budowlanych


24-05-2017

Odporność na deformacje trwałe asfaltu lanego z lepiszczem
modyfikowanym asfaltem naturalnym

mgr inż. Krzysztof Kołodziej
Zakład Dróg i Mostów

Ochładzanie powietrza stref zewnętrznych przebywania ludzi

mgr inż. Ewelina Dec
Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji


17-05-2017

Sorpcja chromu(VI) na modyfikowanych materiałach zeolitowych

mgr inż. Paulina Sobolewska
Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód

Projektowanie innowacyjnych systemów odwodnieniowych

mgr inż. Mariusz Starzec
Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej


26-04-2017

Efektywność zastosowania materiału z recyklingu opon samochodowych w strefach przejściowych obiektów mostowych

mgr inż. ALEKSANDER DUDA
Zakładu Dróg i Mostów

Projektowanie i badania hybrydowego dźwigara mostowego z kompozytów FRP i betonu lekkiego

mgr inż. MATEUSZ RAJCHEL
Zakład Dróg i Mostów


29-03-2017

Współczesny warsztat inżyniera i architekta

mgr inż. arch. MACIEJ ŁOBOS
prezes zarządu biura architektonicznego MWM Architekci


15-03-2017

Wpływ procesu biofiltracji na stabilność biologiczną wody wodociągowej

mgr inż. ANDŻELIKA PIETRZYK
Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód


15-02-2017

Wspomaganie metod chemicznego usuwania ftalanu di(2-etyloheksylu) z matryc osadów dennych

mgr inż. MAŁGORZATA KIDA
Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska 


25-01-2017

Analiza efektywności kondycjonowania osadów ściekowych wybranymi popiołami ze spalania biomasy

mgr inż. MARTA WÓJCIK
Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz


18-01-2017

Wykorzystanie katalizatorów endogennych w procesach chemicznego usuwania ftalanu di-n-butylu z roztworów wodnych

mgr inż. SABINA KSIĄŻEK
Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska 


07-12-2016

Prostoliniowe formy powłokowych przekryć dachowych powstałych w wyniku efektywnych transformacji postaciowych stalowych arkuszy trapezowych

dr inż. JACEK ABRAMCZYK
Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej


09-11-2016

Moduł Sprawdziany systemu USOSweb

dr inż. PIOTR NAZARKO
Zakład Mechaniki Konstrukcji

Na seminarium zostaną przedstawione możliwości wykorzystania systemu USOSweb do przekazywania studentom wyników kolokwiów i egzaminów oraz do prowadzenia dokumentacji zajęć dydaktycznych.


01-06-2016

Kształtowanie budynków wysokościowych w aspekcie aerodynamicznym (obiekty dynamiczne)

mgr inż. DARIUSZ DENCIKOWSKI
Studia doktoranckie WBIŚiA


06-04-2016

Nowa technologia wzmacniania konstrukcji betonowych sprężonymi taśmami CFRP

mgr inż. BARTOSZ PIĄTEK
Zakład Dróg i Mostów

Efektywność wzmacniania belek stalowych taśmami CFRP


mgr inż. PAULINA PAŚKO
Zakład Dróg i Mostów

godz. 10.30


23-03-2016

Analiza dynamiczna pręta kompozytowego

mgr inż. BARBARA MARKIEWICZ
Zakład Mechaniki Konstrukcji

Metoda analizy przyczynowo-skutkowej i oceny zdarzeń niepożądanych w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

mgr inż. DAWID SZPAK
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków


02-03-2016

Współpraca poszycia z płyt warstwowych ze stalową konstrukcją wsporczą

mgr inż. MARCIN GÓRSKI
Katedra Konstrukcji Budowlanych


24-02-2016

Wpływ materiałów zmiennofazowych na efektywność energetyczną modyfikowanych przegród kolektorowo-akumulacyjnych

mgr inż. JOANNA KRASOŃ
Zakład Budownictwa Ogólnego

godz. 10.30


20-01-2016

Architektura sokolni w dobie autonomii galicyjskiej

mgr inż. arch. TOMASZ HUK
Zakład Konserwacji Zabytków


22-12-2015

Wykrywanie uszkodzeń w konstrukcjach z wykorzystaniem badań nieniszczących oraz miękkich metod obliczeniowych

mgr inż. DOMINIKA ZIAJA
Zakład Mechaniki Konstrukcji

 

Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na skuteczność ekranów akustycznych

mgr inż. KAROL PERETA
Zakład Mechaniki Konstrukcji


02-12-2015

Wpływ właściwości osadów dennych na eutrofizację zbiorników małej retencji

mgr inż. MAŁGORZATA MIASIK
Zakład Inżynierii I Chemii Środowiska

 

Wspomaganie technologii tlenowego osadu granulowanego materiałami pylistymi

mgr inż. JOANNA CZARNOTA
Zakład Inżynierii I Chemii Środowiska


07-10-2015

Aspekty bezpieczeństwa, związane z codzienną drogą człowieka, w kontekście kształtowania przestrzeni

mgr inż. arch. Karolina Kozłowska
Zakład Urbanistyki I Architektury


Licznik odwiedzin: 217Unikalne odsłony z okresu 2019.10.21 - 2021.10.21
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję