Strona: Historia Wydziału / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Historia Wydziału

Historia Wydziału

Historia Wydziału ma swój początek we wrześniu 1966 r., kiedy to w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie powołano do życia Wydział Inżynierii Komunalnej. W 1968 roku w profilu dydaktycznym Wydziału wydzielono dwa specjalistyczne kierunki kształcenia: budownictwo lądowe i urządzenia sanitarne, zmieniono także nazwę Wydziału na Wydział Budownictwa Lądowego i Komunalnego. W pierwszych latach działalności Wydziału wydatnej pomocy, zarówno w skompletowaniu kadry nauczycieli akademickich jak i w przygotowaniu odpowiedniego zaplecza sprzętowo-lokalowego, udzieliły Politechnika Krakowska oraz Rzeszowskie Zjednoczenie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 25 maja 1970 roku wręczono uroczyście dyplomy inżynierskie pierwszym absolwentom Wydziału.

W 1973 roku, w ramach ogólnokrajowej przebudowy struktur szkolnictwa wyższego, w miejsce Wydziału powołano Instytut Budownictwa i Inżynierii Środowiska, a w 1981 r. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W 2014 roku Wydział zmienił nazwę na Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Główne dyscypliny naukowe Wydziału to: architektura i urbanistyka, budownictwo oraz inżynieria środowiska. W ramach problematyki obejmującej budownictwo prowadzi się badania dotyczące: zintegrowanego podejścia do projektowania i oceny konstrukcji w warunkach zrównoważonego rozwoju, probabilistycznych procedur wymiarowania konstrukcji na pełny cykl „życia”, metod dynamicznych w monitorowaniu, diagnostyce i identyfikacji parametrów konstrukcji inżynierskich oraz materiałów, nowych materiałów w budownictwie drogowym i mostowym, zastosowania metod inżynierii materiałowej do badania właściwości materiałów budowlanych, oceny charakterystyk i systemów akumulacji ciepła w przegrodach budowlanych, właściwości fizycznych, mechanicznych i mineralogicznych podłoża gruntowego na terenie Podkarpacia. Zagadnienia badawcze z obszaru inżynierii środowiska obejmują badania nad technologiami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. Rozwijane są także efektywne technologie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków oraz narzędzia oceny bezpieczeństwa i zagrożeń tych systemów. Realizowane są także badania podstawowe i rozwojowe dotyczące problematyki ochrony środowiska, a w szczególności ochrony wód przed eutrofizacją i antropogenicznymi zanieczyszczeniami organicznymi. Prowadzone są ponadto prace dotyczące zagadnień energooszczędnych i ekologicznie bezpiecznych technologii grzewczych oraz przygotowania powietrza i chłodu na potrzeby komunalne (w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii). W obszarze architektury badania naukowe obejmują m.in. rewitalizację obszarów zdegradowanych, zastosowanie technologii ekologicznych w ramach zrównoważonego rozwoju oraz konserwację zabytków.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinach: budownictwo (od 1993 r.) oraz inżynieria środowiska (od 2012 r.). W 2012 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.

Licznik odwiedzin: 163Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję