Strona: Komunikaty / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Komunikaty

Komunikat dotyczący przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) prowadzone w pierwszej instancji przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. - odpowiednio umarza się albo zamyka się. Przez „zakończenie przewodu doktorskiego”  należy rozumieć podjęcie przez właściwą radę dyscypliny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

Zwrócić jednak należy uwagę, że pomiędzy przedłożeniem rozprawy doktorskiej przez kandydata, a podjęciem uchwały w sprawie nadania stopni doktora, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) – konieczne jest zachowanie szeregu następujących po sobie czynności opisanych w tym rozporządzeniu, które wymagają zaangażowania czasowego.

W świetle powyższego osoby, które wszczęły przewody doktorskie przed dniem 30 kwietnia 2019 r. powinny złożyć rozprawy doktorskie wraz z niezbędnymi dokumentami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. Złożenie pracy po rekomendowanym terminie może spowodować, że przewód doktorski nie zostanie zakończony nadaniem stopnia doktora przed dniem 31 grudnia 2023 r., a tym samym zostanie umorzony albo zamknięty (bez względu na etap postępowania).

Licznik odwiedzin: 19Unikalne odsłony z okresu 2022.04.19 - 2024.04.19
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję