Profesor Janusz R. Rak wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Wodociągów Rzeszowskich”

22-12-2020
, red.  Anna Worosz

W uznaniu zasług dla rozwoju wodociągów w Rzeszowie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie obchodzące jubileusz 85-lecia wyróżniło prof. dr hab. inż. Janusza R. Raka z Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków odznaką honorową „Zasłużony dla Wodociągów Rzeszowskich”.

Prof. dr hab. inż. Janusz R. Rak jest uczniem krakowskiej szkoły niezawodnościowej śp. Profesora Artura Wieczystego. Z Politechniką Rzeszowską jest związany od 1977 r., kiedy to rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Oczyszczania i Ochrony Wód. W 1986 r. obronił pracę doktorską Metody oceny niezawodności konwencjonalnych osadników wstępnych w miejskich oczyszczalniach ścieków. W pracy tej zaproponował model niezawodnościowy pracy osadników wstępnych – głównych urządzeń mechanicznej części oczyszczalni ścieków. W 1993 r. opracował rozprawę habilitacyjną Niezawodność systemu uzdatniania wód powierzchniowych, a w 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, w specjalności „zaopatrzenie w wodę”. Postanowieniem z 8 czerwca 2006 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W latach 1995–2018 prof. J. Rak pełnił funkcję kierownika Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Główne zainteresowania naukowe to niezawodność, bezpieczeństwo oraz analizy i oceny ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia, a także balneologia i inżynieria uzdrowiskowa. Jest autorem i współautorem 17 monografii naukowych, trzech skryptów, 520 publikacji naukowych i dwóch patentów. Aktywnie udziela się w ogólnopolskich organizacjach naukowych. Od 1993 r. jest członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, od 1996 r. Komisji Gospodarki Wodnej PAN oddział w Krakowie, przez jedną kadencję był członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (2003–2006). Profesor jest członkiem rad naukowych i programowych czasopism: „Instal”, „Technologia Wody”, „Wodociągi i Kanalizacja”, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska Politechniki Białostockiej”, „Inżynieria Lądowej, Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej” oraz siedmiu komitetów naukowych cyklicznych krajowych konferencji naukowo-technicznych.

Profesor Janusz R. Rak udziela się społecznie na rzecz województwa podkarpackiego. Przez 10 lat był członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, a od 2002 r. pełni funkcję przewodniczącego Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowiska. Pełnił funkcje kierownicze w Polskim Klubie Ekologicznym i Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Współpraca prof. J. Raka z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie rozpoczęła się w drugiej połowie lat 70 XX w. Pan Profesor bardzo ceni sobie udział w pracach związanych z praktyką inżynierską. Podstawową formę tej działalności stanowią rozruchy technologiczne oczyszczalni ścieków, przede wszystkim na terenie Podkarpacia. W komisjach rozruchowych oczyszczalni ścieków z reguły nadzorował pracę zespołu technologicznego. Brał udział w rozruchach oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, Krośnie, Sanoku, Łańcucie oraz w wielu gminach Podkarpacia. Przewodniczył również zespołowi realizującemu „Program kompleksowej poprawy jakości wody dla miasta Rzeszowa”. Wnioski z analiz techniczno-ekonomiczno-niezawodnościowych były wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. Profesor opracowywał bilanse awaryjnego zaopatrzenia miasta Rzeszowa w wodę, a w ostatnim okresie pracownicy Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków współpracują w zakresie oceny ryzyka zagrożenia ujęcia wody w Zwięczycy oraz opracowania kompleksowego planu bezpieczeństwa wodnego dla miasta Rzeszowa.

Powrót do listy aktualności

Licznik odwiedzin: 14730Unikalne odsłony z okresu 2019.01.22 - 2021.01.22
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję