Strona: 12-ta edycja Międzynarodowego Konkursu Studenckiego na projekt budynku wysokiego - CTBUH / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

12-ta edycja Międzynarodowego Konkursu Studenckiego na projekt budynku wysokiego - CTBUH

2023-05-22
12-ta edycja Międzynarodowego Konkursu Studenckiego na projekt budynku wysokiego - CTBUH

The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) przyjmuje zgłoszenia do 12-tego Międzynarodowego Konkursu Studenckiego na projekt budynku wysokiego, który zostanie przyznanie nagród w wysokości 20 000$ podczas międzynarodowej konferencji CTBUH 2023, która odbędzie się w Singapurze i Kuala Lumpur od 16 do 21 października 2023.

Cel konkursu

Celem konkursu, który jest otwarty dla wszystkich studentów aktualnie studiujących na poziomie uniwersyteckim, jest rzucenie nowego światła na znaczenie i wartość wysokich budynków we współczesnym społeczeństwie.

Tegoroczny konkurs koncentruje się na temacie Humanizing High Density — People, Nature & the Urban Realm, będącym tematem międzynarodowej konferencji CTBUH 2023, mającym na celu:

 • zbadanie w jaki sposób urbanizacja o dużej gęstości może wspierać zdrowy tryb życia, pracę oraz zaangażowanie obywatelskie i społeczne,
 • omówienie rozwiązań nadających się do różnych poziomów gęstości urbanizacji, kapitału mieszkaniowego,
 • tworzenie lepszych przestrzeni społecznych,
 • znalezienie równowagi z naturą,
 • ograniczenie emisji dwutlenku węgla,
 • łagodzenie skutków zmiany klimatu,
 • osiągnięcie równowagi w rozwoju, która jest odpowiednia dla lokalnych warunków środowiskowych i kulturowych.

Wymagania dotyczące uczestnictwa

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów zarejestrowanych na poziomie uniwersyteckim. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby, które posiadały status studenta w roku akademickim 2022–23 lub później.
 • Zgłoszenia do konkursu CTBUH muszą być oryginalnymi pracami studentów i nie mogą być zgłaszane do żadnego wcześniejszego konkursu projektowego. Studenci mogą pracować pod kierunkiem opiekuna będącego pracownikiem wydziału, jeśli tak zdecydują,
 • Oficjalnym językiem konkursu jest język angielski,
 • Udział w konkursie jest anonimowy. Każdy uczestnik otrzyma numer rejestracyjny, który będzie jedynym środkiem identyfikacji podczas całego procesu oceniania,
 • Kontakt pomiędzy uczestnikami a członkami jury jest zabroniony,
 • Wybranych zostanie pięciu „Finalistów”, którzy zaprezentują swoje projekty przed jury na Konferencji CTBUH 2023. Udział w wydarzeniu i prezentacja przed jury są warunkiem uzyskania statusu finalisty i otrzymania nagrody (a  stypendium na podróż jest przewidziane dla jednego przedstawiciela na zespół, patrz poniżej). Zespoły finalistów, które nie wezmą udziału w Konferencji CTBUH 2023 nie otrzymają nagród,
 • Prawa autorskie i prawa intelektualne do przesłanych materiałów należą do pierwotnych autorów. Wybrani uczestnicy CTBUH Student Design Competition zgadzają się, aby CTBUH i AECOM prezentowały swoje prace na dowolnym forum lub w dowolnej publikacji, fizycznej lub cyfrowej.

Wymagania dotyczące projektów

Uczestnicy powinni:

 • zaangażować się w badanie i rozwiązanie synergicznego związku między wysokim budynkiem a jego otoczeniem miejski,
 • wskazać w jaki sposób ten wysoki budynek może być inspirowany kulturowymi, fizycznymi i środowiskowymi aspektami jego lokalizacji,
 • wskazać jaki wpływ na projekt budynku mają mikro- i makroobiekty/warunki miejskie,
 • wskazać jak budynek odpowiada na globalne problemy.

Propozycje powinny pokazywać jak i dlaczego elementy dotyczące konstrukcji, środowiska, obsługi są tak samo istotne dla sukcesu projektu wysokiego budynku, jak forma, materiały, estetyka itp.

Ostateczny termin składania prac

Zgłoszenia należy przesyłać do poniedziałku 26 czerwca 2023 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego), a uczestnicy muszą zarejestrować swój udział do poniedziałku 19 czerwca 2023 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego). Pytania można kierować na adres competition@ctbuh.org.

Nagrody

 • Pierwsze miejsce: 6000 USD (3000 USD w gotówce + stypendium na udział w międzynarodowej konferencji CTBUH 2023 o wartości do 3000 USD),
 • Drugie miejsce: 5000 USD (2000 USD w gotówce + stypendium na udział w międzynarodowej konferencji CTBUH 2023 o wartości do 3000 USD),
 • Trzecie miejsce: 4000 USD (1000 USD w gotówce + stypendium na udział w międzynarodowej konferencji CTBUH 2023 o wartości do 3000 USD),
 • Czwarte miejsce: 3000 USD (Stypendium na udział w międzynarodowej konferencji CTBUH 2023 o wartości do 3000 USD)
 • Piąte miejsce: 3000 USD (Stypendium na udział w międzynarodowej konferencji CTBUH 2023 o wartości do 3000 USD)

Wyróżnienia: Wybrana liczba dodatkowych zgłoszeń może zostać wyróżniona i nagrodzona certyfikatem.

Wystawa: Podczas Międzynarodowej Konferencji CTBUH 2023 zostanie zaprezentowana wystawa plakatów pięciu finalistów i wybrane prace półfinalistów.

Kluczowe daty

 • 24 kwietnia 2023 r.: Oficjalne rozpoczęcie konkursu,
 • 19 czerwca 2023 r.: Ostateczny termin rejestracji,
 • 26 czerwca 2023 r.: Termin składania wniosków,
 • 25 lipca: powiadomienie autorów pięciu najlepszych projektów (finalistów),
 • Październik 2023 r.: Pięciu najlepszych finalistów zostanie przedstawionych jury podczas międzynarodowej konferencji CTBUH 2023. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas konferencji.

Rejestracja

 • Organizatorzy konkursu zapraszają wszystkich studentów uczelni wyższych do udziału w konkursie projektowym. Organizator zachęca do tworzenia zespołów multidyscyplinarnych,
 • Zespoły mogą składać się od jednej do pięciu osób,
 • Jedna osoba/zespół może złożyć tylko jeden projekt,
 • Studenci nie mogą uczestniczyć w więcej niż jednym zespole,
 • Jeżeli zespół zdecyduje się na pracę pod kierunkiem opiekuna wydziałowego, przy rejestracji musi podać jego nazwisko. Chociaż studenci nie mogą uczestniczyć w więcej niż jednym zespole, członek wydziału może doradzać wielu zespołom,
 • Uczestnicy muszą zarejestrować się online na stronie www.ctbuh.org/studentdesignsubmission do 19 czerwca 2023 r.,
 • Podczas rejestracji wszyscy członkowie zespołu muszą przedłożyć dowód statusu studenta. Zeskanowana kopia legitymacji studenckiej lub innego formularza weryfikacji dla każdego członka zespołu musi zostać przesłany na stronę rejestracyjną, aby pomyślnie zakończyć rejestrację,
 • Po zatwierdzeniu rejestracji i statusu studenta, CTBUH nada unikalny numer rejestracyjny, który
  będzie potrzebny do ostatecznego złożenia pracy,
 • Nie ma opłat rejestracyjnych. Udział w konkursie CTBUH jest bezpłatny.

Wymagania dotyczące przesyłach prac

 • Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia cyfrowe,
 • Żadne papierowe kopie nie będą wymagane ani akceptowane,
 • Uczestnicy muszą przesłać swoje projekty nie później niż 26 czerwca 2023 r.
 • Dostęp do przesyłania zgłoszeń zostanie przyznany e-mailem po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji. Należy pamiętać, aby ustawić swój adres e-mail tak, aby przyjmował całą korespondencję z kont e-mail CTBUH, aby upewnić się, że wszystkie ważne informacje dotrą.
 • Zgłoszenia projektów są ograniczone do następujących dwóch plików (oba pliki są wymagane):
  • Jedna plansza A1:
   • Ta przede wszystkim wizualna prezentacja projektu,
   • Powinna zawierać:
    • nazwę/tytuł projektu,
    • koncepcję projektu,
    • diagramy,
    • plany,
    • przekroje,
    • perspektywy,
   • Jednak to każdy zespół indywidualnie określa, jakie informacje są potrzebne, aby najskuteczniej przekazać sędziom swój projekt,
   • Plansza musi mieć rozmiar ISO A1 (841 mm x 594 mm) i zorientować się w formacie KRAJOBRAZU (tj. poziomo),
   • Plansza musi być zapisana jako plik PDF o wysokiej rozdzielczości wizualnej, jednak wielkość pliku nie powinna przekraczać 20MB,
   • Zgłoszenie musi zawierać unikalny numer rejestracyjny w prawym górnym rogu planszy. Na tablicy NIE powinno być żadnych nazwisk, przynależności ani żadnych innych form identyfikacji,
   • Nazwa pliku musi zawierać trzycyfrowy numer rejestracyjny i być zgodna z następującą konwencją nazewnictwa: CTBUH2023_XXX.pdf,
  • Jeden opis w pliku DOC (jedna strona):
   • Ten jednostronicowy pisemny opis służy do dalszego opisania koncepcji projektu, projektu, motywacji itp.,
   • Należy podać nazwę/tytuł swojego projektu na górze dokumentu,
   • Tekst powinien mieć maksymalnie 500 słów i nie przekraczać jednej strony,
   • W tekście NIE powinno być żadnych nazwisk, przynależności ani żadnych innych form identyfikacji,
   • Nazwa pliku musi zawierać trzycyfrowy numer rejestracyjny i być zgodna z następującą konwencją nazewnictwa: CTBUH2023_XXX_Description.doc
  • Tylko te dwa pliki (jeden .pdf i jeden .doc) będą akceptowane. Żadne dodatkowe pliki nie będą akceptowane. Pliki uzupełniające (.ppt, .mov itp.) lub pliki niezgodne z powyższymi specyfikacjami zostaną odrzucone i nie będą oceniane przez jury,
  • Pięć najlepszych projektów wybranych jako „Finaliści” wybierze jednego członka zespołu, który zaprezentuje projekt podczas Konferencji CTBUH 2023. Obejmuje to 8-minutową prezentację ustną (wspartą prezentacją w programie PowerPoint), po której następi 5-minutowa sesja pytań i odpowiedzi z udziałem jury. Obecność na prezentacji Konferencji jest obowiązkowa. Zespoły „finalistów”, które nie wyślą reprezentacji na Konferencję, nie będą kwalifikować się do nagród.

Jury

Konkurs składa się z dwóch jury. Jury pierwszej rundy zawęzi liczbę zgłoszeń do 25 półfinalistów. Następnie jury drugiej rundy wybierze spośród półfinalistów pięciu finalistów. W skład jury drugiej rundy wejdą wybitni profesjonaliści zaangażowani w Międzynarodową Konferencję CTBUH 2023, tworząc międzynarodowe, multidyscyplinarne grono ekspertów budownictwa wysokiego. Ogłoszenie ostatecznego wyboru jury nastąpi bliżej rozpoczęcia Międzynarodowej Konferencji CTBUH 2023.

Kryteria oceny

Aby pomóc w procesie oceniania, zdefiniowano szereg kryteriów oceniania w czterech kategoriach, które opisano poniżej. Uczestników gorąco zachęca się do pamiętania o tych kryteriach podczas całego procesu projektowania.

 • Kreatywne podejście (25 procent):
  • Odpowiedź projektowa jest innowacyjna i inspirująca,
  • Odpowiedź projektu pokazuje oryginalność i kreatywne myślenie w zakresie projektu wieżowca i przyszłej ewolucji wieżowca,
  • Program budowy jest nie tylko kreatywny, ale jasny i uzasadniony,
 • Response to Site (25 procent):
  • Projekt odpowiada fizycznym/kulturowym aspektom jego lokalizacji, tak że projekt jest unikalny dla danej lokalizacji, a nie jest ogólną odpowiedzią na stworzenie wysokiego budynku, który można odtworzyć niezależnie od jego lokalizacji,
  • Projekt odpowiada aspektom środowiskowym swojej lokalizacji,
 • Zrównoważony rozwój (25 procent):
  • Projekt uwzględnia wpływ budynku na środowisko i zużycie energii,
  • Projekt uwzględnia wydajność w całym zakresie (rdzeń, powłoka, przestrzeń, wykorzystanie itp.),
  • Projekt uwzględnia zrównoważony rozwój społeczny, styl życia mieszkańców i dobre samopoczucie,
 • Funkcjonalność (25 procent):
  • Planowanie i organizacja budowy jest jasna i odpowiednia,
  • Istnieje jasne uzasadnienie strukturalne, techniczne i konstrukcyjne,

Sędziowie wezmą również pod uwagę kryteria CTBUH definiujące wysoki budynek jako „co najmniej 50% jego wysokości zajmowane przez powierzchnię użytkową”, tj. propozycje powinny być funkcjonalnymi „budynkami”, a nie tylko wieżami obserwacyjnymi, komunikacyjnymi lub innymi. Propozycje niespełniające tego minimalnego wymogu zostaną zdyskwalifikowane przez jury. Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich kryteriów wysokości CTBUH i definicji wysokich budynków, należy odwiedzić stronę: www.ctbuh.org/criteria.

Wymagania dotyczące składanych projektów/kryteria/procedury

Wszystkie szczegółowe informacje na temat Międzynarodowego Konkursu Studenckiego na Projekt Wysokich Budynków CTBUH 2023, w tym wymagania dotyczące składanych projektów, kryteria, procedury itp. można znaleźć w wymaganiach konkursu.

Powrót do listy aktualności

Licznik odwiedzin: 8136Unikalne odsłony z okresu 2021.06.03 - 2023.06.03
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję