Strona: ARCHITEKTURA BETONOWA 2022 - XXIII Edycja Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

ARCHITEKTURA BETONOWA 2022 - XXIII Edycja Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku

2022-08-21
Konkurs ARCHITEKTURA BETONOWA 2022 - plakat

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu organizują XXIII Edycję Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku.

Kryteria oceny prac

Jak w poprzednich latach, kryteria oceny prac konkursowych dotyczą wartości architektonicznych projektu opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu.

Nagrody

Przewidywane są trzy równorzędne nagrody - dla dyplomanta (4 000zł) i promotora (1 000zł).

Termin i adres przesyłania prac

Termin składania prac wraz z Kartą Uczestnictwa upływa 11.10.2022 r. (wtorek) WA PK ul. Warszawska 24. p. 103.

Szczegółowe informacje

Szczegółowych informacji udziela biuro konkursu: tel./fax (12) 6282021, e-mail: architekturabetonowa@pk.edu.pl; strona internetowa: www.beton.arch.pk.edu.pl.

Kalendarium

 • 11.10.2022 r. (wtorek) - SKŁADANIE/NADSYŁANIE PRAC (Przyjmowanie prac konkursowych wraz z kartami zgłoszeniowymi godz. 10.00-14.00, KPA WA PK, pokój 103, ul. Warszawska 24)
 • 18.10.2022 r. (wtorek) -  OBRADY JURY (godz. 10.00 Sala "3" WA PK ul. Warszawska 24)
 • 24.10.2022 r. (poniedziałek) - OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WERNISAŻ WYSTAWY (godz. 12.00
  Galeria GIL na PK, ul. Warszawska 24 w Krakowie)
 • 15.11.2022 r. (wtorek) -  ZWROT PRAC (godz. 9.00-12.00, p.103 KPA PK ul. Warszawska 24)

Skład Jury

 • Przewodniczący Jury: Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień - Woźniak, Prof. PK
 • Członkowie Jury:
  • Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska 
  • Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Prof. PŚ 
  • Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski 
  • Komisarz konkursu Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
  • Szef Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu Mgr inż. Zbigniew Pilch 
 • Sekretariat:
  • Dr inż. arch. Przemysław Bigaj
  • Dr inż. arch. Marek Początko 

Regulamin Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku - ARCHITEKTURA BETONOWA

Zainicjowany w 2000 roku konkurs jest organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu (do roku 2006 pod nazwą firmy promocyjnej Polski Cement sp. z o.o.). Doroczny, ogólnopolski konkurs zyskał akceptację środowisk akademickich: potwierdzają to licznie nadsyłane prace dyplomowe. Prestiż konkursu budują członkowie Jury - autorytety świata nauki i architektury i studenci-dyplomanci prezentujący talent i wiarę w rolę betonu -niezwykłego materiału współczesnej architektury. 

I. ZAŁOŻENIA KONKURSU

§ 1

 1. Nagroda - ARCHITEKTURA BETONOWA - jest przyznawana dorocznie za najlepszą pracę dyplomową, której autor w danym roku akademickim na wyższej uczelni architektonicznej w Polsce, uzyskał stopień magistra inżyniera architekta.
 2. Nagroda jest wyłaniana drogą konkursu.
 3. Kryteria oceny dotyczą wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu. Sposób prezentacji koncepcji architektury winien być stosowny do idei architektonicznej projektu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 2

 1. Do konkursu przyjmowane są prace wraz z Kartą Uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej i Dziekana Wydziału Architektury. (Karta Uczestnictwa zostanie przekazana przez Biuro Konkursu do Dziekanatów Wydziałów Architektury lub jest dostępna na stronie internetowej konkursu www.beton.arch.pk.edu.pl).

§ 3

 1. W terminie wyznaczonym przez organizatorów należy przekazać prace wraz z Kartą Uczestnictwa na adres:
  Katedra Projektowania Architektonicznego
  Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
  (O terminie przekazania prac Dziekanaty Wydziałów Architektury zostaną powiadomione przez Biuro Konkursu oraz przez stronę www.beton.arch.pk.edu.pl).
 2. Prace (potwierdzenie na Karcie Uczestnictwa przez Sekretarza Konkursu) można składać osobiście lub przesyłać pocztą (data stempla pocztowego w wyznaczonym terminie).
 3. 4. Na opakowaniu pracy (zaleca się sztywną teczkę) należy umieścić:
  Hasło - Konkurs ARCHITEKTURA BETONOWA 2022 oraz informacje:
  - nazwa Wydziału Architektury, adres, telefon,
  - tytuł pracy dyplomowej,
  - imię i nazwisko autora, adres kontaktowy, telefon,
  - imię i nazwisko promotora, adres kontaktowy, telefon.
 4. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Organizatorzy dopuszczą możliwość dokonania zgłoszenia i przesłania pracy drogą elektroniczną. Ogólnodostępna informacja o takim sposobie zgłaszania i przyjmowania prac przez Biuro Konkursu będzie opublikowana na stronie www.beton.arch.pk.edu.pl

III. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ

§ 4

 1. Praca powinna zawierać:
  - Kartę Uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej Dziekana Wydziału Architektury,
  - plansze (bez antyram) jednoznacznie prezentujące koncepcję, w tym szczegół przekroju przez ścianę zewnętrzną (w skali 1 :20 lub 1: 1 O), opis projektu dyplomowego.
 2. Plansze powinny zawierać informacje: nazwa uczelni, temat projektu dyplomowego, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora z podaniem jego tytułu lub stopnia naukowego.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do · przekazania organizatorowi konkursu pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego (na płycie CD pliki w formacie: tiff, dwg, jpg, psd) dołączonego do części opisowej projektu.
  Organizatorzy nie przyjmują modeli architektonicznych.
  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów cyfrowych.
  Organizatorzy przyjmują prace konkursowe tylko w opakowaniach zwrotnych (tekturowe pudło, plastikowa teczka itp.).

IV. JURY

§ 5

 1. Komisarz Konkursu powołuje Jury w liczbie m1n1mum 5 osób, składające się z profesorów uczelni architektonicznych, w tym Przewodniczącego Jury oraz Sędziego Referenta.
  W skład Jury wchodzi przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu. Organizatorzy mogą zaprosić do udziału w pracach Jury architekta z kraju lub z zagranicy nie będącego nauczycielem akademickim.
 2. Przewodniczącym Jury jest Dziekan Wydziału Architektury PK lub inny członek jury. Komisarz Konkursu jest członkiem jury. Sekretarze organizacyjni uczestniczą w pracach jury bez prawa głosu.
 3. Komisarz Konkursu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Architektury PK zwołuje posiedzenie Jury.
 4. Do ważności obrad i uchwał Jury potrzebna jest obecność minimum 3 członków jury w tym Przewodniczącego i Sędziego Referenta.
 5. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu Nominacji i Nagród po wysłuchaniu:
  - opinii Sędziego Referenta, który przedstawia zgłoszone projekty w oparciu o protokół przyjmowania prac i czuwa nad formalną stroną obrad jury 
  - opinii członków jury
  - informacji Komisarza Konkursu i Stowarzyszenia Producentów Cementu o wysokości kwoty przeznaczonej na Nagrody.
 6. Jury zatwierdza podpisuje protokół z obrad konkursowych sporządzony przez Sekretarzy.
 7. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Organizatorzy dopuszczą przeprowadzenie obrad Jury w formie spotkania zdalnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

V. NOMINACJE I NAGRODY

§ 6

 1. Stowarzyszenie Producentów Cementu corocznie ustala wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody.
 2. Z nadesłanych projektów Jury wyróżnia dowolną ilość prac Nominacją do Nagrody. Nominację stanowi: dyplom konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA 2022 dla autora i promotora pracy.
 3. Z prac nominowanych Jury przyznaje 3 równorzędne Nagrody Konkursu. Nagrodę dla autora i promotora pracy stanowią: dyplom konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA 2022 i nagroda pieniężna. Ponadto autorzy prac nagrodzonych otrzymują statuetkę Architektura Betonowa autorstwa Dariusza Kozłowskiego
 4. Jury może przyznać inną ilość Nagród, rozdysponowując całą kwotę przeznaczoną na nagrody ustaloną przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I OTWARCIE WYSTAWY

§ 7

 1. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej odbywa się na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w terminie wyznaczonym przez Komisarza Konkursu. Termin ogłoszenia wyników zostaje przekazany uczestnikom konkursu poprzez macierzyste dziekanaty Wydziałów Architektury oraz na stronie www.beton.arch.pk.edu.pl.
 2. Na otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu zapraszani są wszyscy uczestnicy i promotorzy prac oraz członkowie jury.

VII. ZWROT PRAC

§ 8

 1. Po zakończeniu wystawy, w terminie wyznaczonym przez Komisarza Konkursu prace należy odbierać w biurze konkursu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
  - w Katedrze Projektowania Architektonicznego (pok. 103, 1 piętro, ul. Warszawska 24).
  Prace nieodebrane w terminie odsyłane będą wyłącznie na macierzyste Wydziały Architektury. Kosztami wysyłki obciążane są Wydziały Architektury kierujące prace do konkursu.
Powrót do listy aktualności

Licznik odwiedzin: 10833Unikalne odsłony z okresu 2020.09.27 - 2022.09.27
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję