Strona: II edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i inżynierskie 3W: woda, wodór, węgiel / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

II edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i inżynierskie 3W: woda, wodór, węgiel

2023-09-15
II edycja Konkursu 3W: woda, wodór, węgiel.

Weź udział w II edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i inżynierską o tematyce wody, wodoru i węgla i wygraj nagrodę główną.

Dziennik Gazeta Prawna oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w konkursie 3W: woda, wodór, węgiel.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja idei 3W i wiedzy o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia, wśród młodych ludzi.

Podczas konkursu wyłonione zostaną najlepsze prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie dotyczące innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody, oraz prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs adresowany jest do autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Prace, napisane w języku polskim, obronione w okresie od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r., mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, ale uwzględniając cel konkursu.

Termin konkursu

Prace można zgłaszać od 1 kwietnia 2023 r. godz. 00:00 do 30 września 2023 r. do godz. 23.59.

Nagrody

Do wygrania są cenne nagrody, a dla laureatów pierwszych miejsc przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych.

Uczestnicy, którzy zgłosili na Konkurs najlepsze – w ocenie Komisji – Prace Konkursowe („Zwycięzcy”), otrzymają nagrody pieniężne, w każdej z trzech kategorii, za zajęcie:

 1. pierwszego miejsca: 10 000 zł brutto,
 2. drugiego miejsca: 5 000 zł brutto,
 3. trzeciego miejsca: 2 000 zł brutto.

Ogłoszenie wyników konkursu

Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu. Każdy ze Zwycięzców powinien w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych potwierdzić chęć odbioru Nagrody, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie oświadczenia zawartego w wiadomości otrzymanej od Organizatora, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. Dane kontaktowe będą pobierane ze zgłoszenia.

Wręczenie nagród

Uroczyste przyznanie nagród nastąpi podczas gali 3W, która zostanie zorganizowana 19 września 2023 r. w Warszawie podczas gali Kongresu 3W w Warszawie. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowanie na łamach Dziennika Gazety Prawnej i w serwisach www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl oraz www.dziennik.pl należących do Organizatora.

Przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu przez Uczestnika zgłoszenia na Stronie Internetowej i przesłanie w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r. obronionej pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej w formie pliku PDF (dalej: „Praca Konkursowa”) wraz z opinią promotora i recenzenta tej pracy w formie scanu oraz potwierdzeniem obrony.
 2. Pracę Konkursową można zgłosić wypełniając ankietę zgłoszeniową dostępną na Stronie Internetowej. W celu wysłania zgłoszenia konieczne jest uzupełnienie przez Uczestnika: imienia i nazwiska, numer PESEL, telefonu kontaktowego, adresu e-mail kontaktowego, tytułu pracy, określenia rodzaju pracy (licencjacka, magisterska, inżynierska), daty obrony pracy, nazwy uczelni, na której obroniono pracę, danych adresowych uczelni, ukończony wydział lub kierunek studiów, opisu pracy i jej wartości w kontekście celu opisanego w Regulaminie (do 5 tys. znaków ze spacjami).
 3. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
 4. Uczestnik zobowiązany jest do podawania prawdziwych, aktualnych i własnych danych osobowych (tzn. dotyczących samego Uczestnika) w zakresie wskazanym w Regulaminie. Podawanie danych w szerszym zakresie (również w Pracy Konkursowej, np. wizerunku) nie jest dozwolone. Uczestnik na żadnym etapie Konkursu, a zwłaszcza podczas dostarczania Pracy Konkursowej, nie może podawać danych dotyczących innych osób. Niedozwolone jest zamieszczanie w Pracach Konkursowych (np. wykonywanych grafikach) informacji naruszających prywatność czy dobra osobiste innych osób, a w szczególności wizerunków innych osób.
 5. W ocenie wykonania zadania konkursowego będą stosowane następujące kryteria:
  1. jakość;
  2. dobór słownictwa;
  3. oraz wkład w innowacyjne wykorzystanie wodoru, węgla i wody oraz prowadzenie gospodarki
   wodnej.
 6. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Raz zgłoszona Praca Konkursowa traktowana jest przez Organizatora jako ostateczna, po przesłaniu lub jej złożeniu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo modyfikacji jej treści.

Szczegóły, regulamin konkursu i kontakt

Więcej o idei 3W na stronie: www.idea3W.org.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W2023/.

W sprawach związanych z Konkursem, w tym w przypadku problemów technicznych, Uczestnik może się kontaktować z Biurem Konkursu pod adresem e-mail: 3w@infor.pl.

Powrót do archiwum aktualności

Licznik odwiedzin: 6785Unikalne odsłony z okresu 2022.04.20 - 2024.04.20
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję