Strona: Konkurs dla Młodych Inżynierów 2023-2024 - termin zgłaszania prac upływa 14 lutego 2024 r. / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Konkurs dla Młodych Inżynierów 2023-2024 - termin zgłaszania prac upływa 14 lutego 2024 r.

2024-01-18
Konkurs dla Młodych Inżynierów 2023/2024 - plakat

14 lutego 2024 r. upływa termin zgłaszania prac w Konkursie dla Młodych Inżynierów, realizowanym już po raz 7. przez miesięcznik Builder. Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów Wydziału Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej do udziału w Konkursie dla Młodych Inżynierów.

Opis Konkurs dla Młodych Inżynierów

Konkurs dla Młodych Inżynierów, organizowany w ramach programu Builder for the Young Engineers, to jeden z najbardziej prestiżowych, ogólnopolskich konkursów, dedykowany studentom, młodym absolwentom wydziałów budownictwa oraz młodym inżynierom budownictwa w ich twórczym, zawodowym rozwoju. W ramach Konkursu zostają wyłonieni autorzy najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektu, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Platforma konkursowa BUILDER

Platforma konkursowa BUILDER jest już aktywna, można zarejestrować swój udział w Konkursie dla Młodych Inżynierów.
Do konkursu można zgłaszać również prace semestralne i dyplomowe (szczegóły w regulaminie).

Termin zgłoszeń

Termin zgłaszania prac upływa 14 lutego 2024 r. 

ZADANIE KONKURSOWE: WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA

Projekt koncepcyjny stanowiący dla autora (autorów) wyzwanie i będący autorską propozycją zdefiniowanego wyzwania inżynierskiego. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 14 lutego 2024 r.

NAGRODY GŁÓWNE

ZADANIE INŻYNIERSKIE

 • WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA
  • I miejsce – 8.000 zł
  • II miejsce – 5.000zł
  • III miejsce – 3.000 zł
  • 3 wyróżnienia x 1.000 zł

Łączna pula nagród 19.000 zł

 • NAGRODA DODATKOWA - Firma DOM Construction, partner wspierający program Builder for the Young Engineers, przeznaczyła 5.000 zł na dodatkowy fundusz nagród. W ramach tego funduszu Dom Construction zdecyduje o ilości nagrodzonych przez siebie prac i wysokości nagród.

Prace konkursowe

 1. Przez prace konkursowe rozumie się nadesłane na Konkurs koncepcje projektowe będące autorską odpowiedzią Uczestników na zadania konkursowe.
 2. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki formalne:
  • Wyłącznym autorem pracy jest Uczestnik Konkursu. Praca nie może naruszać praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.
  • Zawiera przynajmniej minimalny zakres opracowania w projektach inżynierskich:
   • oryginalne, nowatorskie i ciekawe podejście do odpowiedzi na zadanie konkursowe i określenie wyzwania inżynierskiego w przygotowanym projekcie
   • innowacyjność koncepcji projektowej lub zastosowanych rozwiązań;
   • umiejętność wymiarowania wybranych elementów konstrukcji (dotyczy projektów konstrukcyjnych);
   • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi projektowych i programów obliczeniowych;
   • dobór pozostałych niezbędnych materiałów i technologii budowlanych;
   • technologiczna poprawność projektu;
   • przydatność przedstawionego rozwiązania w budownictwie.
  • Praca musi być przesłana za pośrednictwem platformy b4f.buildercorp.pl.
  • Ma nadany przez Uczestnika tytuł własny.
  • Nie zawiera żadnych oznaczeń umożliwiających identyfikację autorów, firmy lub uczelni.
  • Zawiera m.in.: opis koncepcji, planszę prezentującą pracę konkursową, wizualizacje i inne rysunki, grafiki przedstawiające koncepcję projektową.

Procedura zgłoszenia pracy

KROK 1.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt. Zastanów się, czy posiadasz projekt, który był dla Ciebie wyzwaniem inżynierskim lub też czy chciałbyś przygotować taką pracę specjalnie na Konkurs KDMI. Jeśli zgłosisz do konkursu pracę dyplomową lub semestralną (jak dopuszcza regulamin), pamiętaj aby wyraźnie określić WYZWANIE, jakie zostało przyjęte w realizacji danego projektu, odpowiadając na pytania: Czym jest dla Ciebie wyzwanie w projekcie dyplomowym, czym jest w istocie wyzwanie w obszarze projektu inżynierskiego? Na czym polega odwaga tego wyzwania ? Takiej rekapitulacji będzie oczekiwać Kapituła KDMI w prezentacjach projektów nadsyłanych do konkursów. Podczas wgrywania pracy, na platformie b4f.buildercorp.pl znajdziesz specjalnie wyznaczone miejsce na opisanie wyzwania.

KROK 2.

Jeżeli zdecydowałeś się wziąć udział w Konkursie, zarejestruj się jak najszybciej na platformie: KDMI Dzięki wcześniejszej rejestracji będziesz na bieżąco otrzymywać wszystkie informacje związane z przebiegiem Konkursu oraz materiały edukacyjne. Zaobserwuj nas na Facebooku aby być na bieżąco: https://www.facebook.com/4YoungEngineers

KROK 3.

Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie prace z opisami w języku polskim. Pracę konkursową możesz przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy b4f.buildercorp.pl. Tam wgrasz niezbędne elementy pracy. Nie musisz wgrać pracy za jednym razem. Możesz to robić etapowo. Wszystkie wprowadzone dane oraz uzupełnienie i poprawki każdorazowo się zapisują. Pamiętaj, że w I etapie prace mają pozostać dla Kapituły anonimowe, dlatego żaden z elementów wgrywanej przez Ciebie pracy (opisy, grafiki, wizualizacje itp.) nie może zawierać danych osobowych. Na platformie znajdziesz wskazówki dotyczące wymagań technicznych wgrywanych plików.

KROK 4.

Przed zatwierdzeniem pracy sprawdź, czy uzupełniłeś poprawnie wszystkie pola. Jeśli uznasz, że wszystko jest gotowe, kliknij przycisk: ZATWIERDŹ I PRZEŚLIJ NAM SWOJĄ PRACĘ. UWAGA: Autor może przygotować dodatkową prezentację swojego wyzwania inżynierskiego w formie wideo, kolażu, makiety, fotografii.

Pytania należy zgłaszać na adres e-mail: b4f@buildercorp.pl

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • Rejestracja w wyznaczonym terminie poprzez platformę b4f.buildercorp.pl
  • Przesłanie w wyznaczonym terminie pracy konkursowej za pośrednictwem zakładki „Konkursy” na platformie b4f.buildercorp.pl, poprzez wybranie odpowiedniego dla siebie zadania: Wyzwanie Młodego Inżyniera.
  • Prace niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą oceniane, co jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem prac do Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu, przesyłając pracę konkursową, wyraża tym samym zgodę na nieograniczone i bezpłatne prezentowanie przez Organizatora oraz Partnerów Konkursu całości lub części jego pracy konkursowej, wraz z nazwą zespołu, imionami i nazwiskami autorów, promotorów, nazwą uczelni, pracowni projektowej, inżynierskiej lub innego miejsca zatrudnienia autorów, a także wizerunku autora (autorów).
 3. Uczestnik Konkursu, rejestrując się do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą mailową materiałów informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych Partnerów Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, może żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo wnieść sprzeciw lub skargę do organu nadzorczego. Może też w każdym momencie wycofać uprzednio dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysyłając stosowne oświadczenie mailowo na adres: b4f@buildercorp.pl. Wycofanie zgody jest równoważne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac konkursowych ponosi Uczestnik Konkursu.
 5. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
 6. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
 7. Organizator pokrywa koszty przyjazdu Uczestnika, a w przypadku zespołów Uczestników na prezentację pracy konkursowej przed Kapitułą w II etapie Konkursu oraz na Galę finałową, podczas której wręczane są nagrody. Wysokość kosztów maksymalnie 300 złotych brutto na każdy przyjazd w obie strony (kapituła, Gala) na podstawie udokumentowania poniesionych kosztów. Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie podróży na terenie Polski.

Ocena prac konkursowych

Przy wyłanianiu Laureatów członkowie Kapituły Konkursu kierują się swoją subiektywną oceną wynikającą z ich wiedzy i doświadczenia.

Kapituła konkursu

 1. Skład Kapituły stanowią przedstawiciele redakcji „Buildera” (Przewodniczący Rady Naukowej oraz Redaktor Naczelna), inżynierowie budownictwa, przedstawiciele firm – Partnerów Strategicznych odpowiednich Programów Builder For The Young Engineers oraz inne zaproszone osoby.
 2. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący Kapituły, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Kapituły.
 3. Skład Kapituły jest dostępny na stronie internetowej www.builder4future.pl oraz www.builderpolska.pl.
 4. Kapituła ma prawo do odstąpienia od przyznania nagród w poszczególnych zadaniach konkursowych lub do innego ich podziału. Może też przyznać wyróżnienia specjalne lub dodatkowe.
 5. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Harmonogram

 1. Rejestracja i składanie prac od 24 października 2023 roku do 14 lutego 2024 roku.
 2. Złożenie prac i koniec rejestracji do 14 lutego 2024 roku, do godziny 23:59.
 3. Ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do II etapu do 31 marca 2024 roku.
 4. Prezentacja prac przed Kapitułą do końca kwietnia 2024 roku. O dokładnym terminie prezentacji Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni w indywidualnej korespondencji mailowej.
 5. Finał Konkursu oraz ogłoszenie Laureatów Konkursu odbędzie się w Warszawie podczas Gali Builder for the Future w maju 2024 roku. O dokładnym terminie Gali Laureaci zostaną powiadomieni w indywidualnej korespondencji mailowej.
 6. Organizator Konkursu w uzgodnieniu z Kapitułą może bez podawania przyczyn zmienić powyższe terminy, o czym powiadomi na stronie internetowej www.builder4future.pl, www.builderpolska.pl oraz na profilu facebook.com/4YoungEngineers.

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do prac konkursowych pozostają przy ich autorach.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu, który zgłosił zaskarżoną pracę.

WAŻNE LINKI:

Powrót do listy aktualności

Licznik odwiedzin: 6828Unikalne odsłony z okresu 2022.05.21 - 2024.05.21
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję