Strona: Konkurs na najlepsze prace magisterskie - Nagroda Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki 2022 / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Konkurs na najlepsze prace magisterskie - Nagroda Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki 2022

2022-06-23
Konkurs na najlepsze prace magisterskie - Nagroda Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki 2022 - plakat

Już po raz piąty Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza absolwentów różnych kierunków do wysyłania swoich prac magisterskich na konkurs Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością!

Jakie prace mogą wziąć udział w konkursie?

Tym razem NIAiU przyjrzy się pracom obronionym w latach 2021/2022 /od 1 maja 2021 do 4 września 2022.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja dyplomów oraz motywowanie do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych.

Nagrody

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymają po 10 000 zł, autorzy wyróżnionych prac (po dwie w każdej kategorii) 5 000 zł.

Kategoria projektowa

W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

Kategoria teoretyczna

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Jury

Jurorzy w kategorii projekt:

  • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ (Dyrektor NIAiU)
  • arch. Magdalena Federowicz-Boule
  • dr arch. Jerzy Grochulski

Jurorzy w kategorii teoretycznej:

  • dr arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU)
  • mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)
  • dr hab. Marta Leśniakowska, prof. (IS PAN)

Zgłaszanie prac 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: 

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2022), do 7 września 2022 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 

Harmonogram konkursu

Konkurs na najlepsze prace magisterskie - Nagroda NIAiU 2022 - harmonogram

  • do 15.08.2022 r. - nadsyłanie pytań dotyczących konkursu na adres: nagroda@niaiu.pl
  • do 7.09.2022 r. do godziny 16:00 - ostateczny termin składania prac
  • do 7.10.2022 r. - ogłoszenie wyników konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października 2022 roku. 

Dodatkowe informacje

NIAiU zachęca do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na stronie: Nagroda NIAiU 2022 | Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję