Strona: Konkurs o nagrodę KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Konkurs o nagrodę KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej

2021-12-01
Kongres ruchów miejskich - konkurs

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, z siedzibą w Poznaniu (ul. Różana 12/Żupańskiego 12, 61-577 Poznań), adres korespondencyjny, ul. Ukośna 13/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, adres e-mail: konkurs@kongresruchowmiejskich.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

Cele konkursu

Celami Konkursu są:

 • popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki miejskiej,
 • rozszerzenie zainteresowania tematyką miejską,
 • podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach związanych z politykami miejskimi i funkcjonowaniem

Do kogo skierowany jest konkurs?

Uczestnikiem / uczestniczką konkursu może być absolwent / absolwentka uczelni wyższej, który obronił / obroniła pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską w roku akademickim 2019/2020 lub 2020/2021 i spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Nagrody

Nagrodami w Konkursie są recenzowane publikacje nagrodzonych prac dyplomowych w serii wydawniczej Organizatora (publikacja elektroniczna).

Nagrody w Konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach:

 • najlepsza praca licencjacka lub inżynierska,
 • najlepsza praca

Jakie prace są przyjmowane do konkursu?

Do Konkursu przyjmowane są prace dyplomowe (inżynierskie, licencjackie, magisterskie) dotyczące problematyki miejskiej, w szczególności związane z problematyką zwartą w 15 Tezach Miejskich i 3 Nadzwyczajnych Tezach Miejskich, w szczególności:

 • prawa do miasta,
 • demokracji miejskiej,
 • partycypacji obywatelskiej,
 • budżetu miejskiego,
 • budżetu partycypacyjnego,
 • przedsiębiorczości lokalnej i sposobów jej wspierania przez samorząd,
 • usług komunalnych,
 • solidarności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • polityk migracyjnych,
 • polityk równościowych,
 • kultury miejskiej,
 • mieszkalnictwa,
 • rewitalizacji,
 • ładu i planowania przestrzennego,
 • zrównoważonej mobilności,
 • zrównoważonego rozwoju,
 • adaptacji i przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
 • decentralizacji i dekoncentracji instytucji publicznych,
 • samorządu

Pełna treści Tez Miejskich dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: https://kongresruchowmiejskich.pl/tezy-miejskie

Kto może zgłosić pracę?

Zgłoszenia pracy mogą dokonać autorzy prac samodzielnie, uczelnie lub promotorzy za zgodą autora / autorki.

Termin zgłoszenia prac

Termin dostarczania prac upływa dnia 10 grudnia 2021

Gdzie zgłosić pracę?

Zgłoszenia powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: konkurs@kongresruchowmiejskich.pl

Kwestie formalne związane ze zgłaszanymi pracami

 1. Zgłoszenie przesłane na adres e-mail Organizatora powinno obejmować:
 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej,
 • wypełnioną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • wypełnione i podpisane oświadczenie autora / autorki pracy dyplomowej (Załącznik nr 2 do Regulaminu),
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych podpisaną przez autora / autorkę (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 1. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie spełniało wszystkich wymogów, o których mowa w ust. 2, Organizator wezwie do usunięcia braków w terminie 7
 2. Zgłoszenie, które nie zostanie uzupełnione w terminie lub dalej będzie zawierało braki, Organizator
 3. Prace dyplomowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz promotorów przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i niniejszym regulaminem w celu związanym z wyborem zwycięskich prac i przyznaniem Nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są w informacji o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród

 1. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu oraz tematy prac zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w mediach społecznościowych do dnia 31 stycznia 2022
 2. Nagroda zostanie wręczona laureatom podczas uroczystości wręczenia nagród.
 3. Uroczystość zostanie zorganizowane w formie zdalnej do dnia 31 stycznia 2022
Powrót do archiwum aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję