Strona: PORTFOLIO - ARCHITEKTURA II stopień / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

PORTFOLIO - ARCHITEKTURA II stopień

2021-12-20

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek architektura

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 5 załącznika nr 4 do uchwały nr 27/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącego szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022,

 w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura są brane pod uwagę:

  • ocena jakości prac zawartych w portfolio, przedstawianym przez kandydata;
  • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
  • średnia ze studiów.

Portfolio przedkładane przez kandydata zawiera zmniejszone reprodukcje:

  • kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej,
  • kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia. Dopuszcza się projekty współautorskie z minimum 50%-owym udziałem kandydata.

Portfolio należy przedłożyć w formie oprawionej broszury w formacie A3. Nie może zawierać plansz rozkładanych.

Kandydaci dołączają do portfolio własnoręcznie podpisane oświadczenie, w którym deklarują, że:

  • załączone do portfolio karty stanowią wierną kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego;
  • załączone kopie dwóch projektów kursowych zostały wykonane na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej;
  • zarówno przedstawiana praca dyplomowa, jak i projekty kursowe nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane po uzyskaniu oceny i uzyskaniu tytułu zawodowego, a także nie zostały w żaden sposób rozbudowane w terminie późniejszym;

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio.

Możliwe jest przesłanie pocztą portfolio wraz z oświadczeniem. Należy je wysłać do Komisji Rekrutacyjnej w kopercie formatu A3. Prace wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. do godziny 15:00, decyduje data wpływu dokumentów. Rysunki zapakowane do koperty A3 należy zabezpieczyć przez zniszczeniem, pogięciem oraz jakimkolwiek uszkodzeniem.

Adres do wysyłki:

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Poznańska 2, pokój P105

35-084 Rzeszów

Z dopiskiem: Portfolio-architektura II stopień

Uwaga!

Decyduje data doręczenia przesyłki, do dnia 11 lutego 2022 r. do godziny 15:00, a nie data stempla pocztowego.

Portfolio można również dostarczyć osobiście w dniach  10 i 11 lutego 2022 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 do budynku P przy ul. Poznańskiej 2, pokój nr P-105, pierwsze piętro, odbiór prac  Pani Agnieszka Wojciechowska. Wyniki oceny portfolio zostaną ogłoszone 15 lutego 2022 roku. Każdy kandydat otrzyma informację o uzyskanym wyniku na portalu rekrutacyjnym, na którym zarejestrował swoje zgłoszenie.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję