Strona: PORTFOLIO-ARCHITEKTURAII / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

PORTFOLIO-ARCHITEKTURAII

2021-01-07

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek architektura

              Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 5 załącznika nr 4 do uchwały nr 53/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. dotyczącego szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021,

 w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura są brane pod uwagę:

  1. ocena jakości prac zawartych w portfolio, przedstawianym przez kandydata;
  2. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
  3. średnia ze studiów.

Portfolio przedkładane przez kandydata zawiera zmniejszone reprodukcje:

  1. kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej,
  2. kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia. Dopuszcza się projekty współautorskie z minimum 50%-owym udziałem kandydata.

 

Portfolio należy przedłożyć w formie oprawionej broszury w formacie A3. Nie może zawierać plansz rozkładanych.

Kandydaci dołączają do portfolio własnoręcznie podpisane oświadczenie, w którym deklarują, że:

  1. załączone do portfolio karty stanowią wierną kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego;
  2. załączone kopie dwóch projektów kursowych zostały wykonane na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej;
  3. zarówno przedstawiana praca dyplomowa, jak i projekty kursowe nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane po uzyskaniu oceny i uzyskaniu tytułu zawodowego, a także nie zostały w żaden sposób rozbudowane w terminie późniejszym;

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio.

 

Możliwe jest przesłanie pocztą portfolio wraz z oświadczeniem. Należy je wysłać do Komisji Rekrutacyjnej w kopercie formatu A3. Prace wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2021 r. do godziny 15:00, decyduje data wpływu dokumentów. Rysunki zapakowane do koperty A3 należy zabezpieczyć przez zniszczeniem, pogięciem oraz jakimkolwiek uszkodzeniem.

Adres do wysyłki:

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

ul. Poznańska 2, pokój P134

35-084 Rzeszów

Z dopiskiem: Portfolio-architektura II stopień

 

Uwaga!

Decyduje data doręczenia przesyłki, do dnia 12 lutego 2021 r. do godziny 15:00, a nie data stempla pocztowego.

Portfolio można również dostarczyć osobiście w dniach  11 i 12 luty 2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 do budynku P przy ul. Poznańskiej 2, sala nr P-25, po wejściu do budynku należy skierować się w lewo za portiernią. Wyniki oceny portfolio zostaną ogłoszone 16 lutego 2021 roku. Każdy kandydat otrzyma informację o uzyskanym wyniku na portalu rekrutacyjnym, na którym zarejestrował swoje zgłoszenie.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję