Strona: Wykaz dokumentów składanych przed obroną pracy dyplomowej / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Wykaz dokumentów składanych przed obroną pracy dyplomowej

1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca sesji poprawkowej – nie ma potrzeby składania podań o przedłużenie terminu złożenia pracy.

2. Student składa pracę dyplomową w tylko w formie elektronicznej.

3. Student wprowadza elektroniczną wersję pracy (w formatach preferowany pdf lub doc lub docx lub odt lub rtf ) do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.prz.edu.pl/ wybierając w APD rodzaj pliku "Praca", oraz załączniki związanie z pracą (rysunki, koniecznie plakat jako załącznik PDF, modele obliczeniowe itp.) wybierając w APD rodzaj pliku "Inny" (o dopuszczalnych formatach pdf, zip, doc, docx, rtf, odt).

4. Opiekun pracy, w celu weryfikacji oryginalności i samodzielności jej wykonania, poddaje tekst pracy dostępny w systemie APD procedurze sprawdzenia za pomocą systemu antyplagiatowego.

5. Opiekun pracy na podstawie raportu podobieństwa podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracy do obrony. Opiekun drukuje raport ogólny z systemu antyplagiatowego i podpisany skan przesyła studentowi.

6. Student składa następujące dokumenty w wersji elektronicznej:

 • oświadczenie o samodzielności wykonania pracy dyplomowej (zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu pracy w systemie APD),
 • podpisany przez Promotora wydruk raportu ogólnego z systemu antyplagiatowego (student przesyła skan na adres mailowy Dziekanatu)
 • Wniosek o wydanie dyplomu (student przesyła skan na adres mailowy Dziekanatu)
 • jeżeli studia zostały rozpoczęte do cyklu 2018/19-L skan potwierdzenia wpłaty za dyplom: 60 zł (oryginał i dwa odpisy w języku polskim z suplementami) lub 60 zł + 40 zł (dwa osobne przelewy - jeden za oryginał i odpis w języku polskim i drugi za odpis w języku obcym z suplementami).
  Opłatę należy uiścić na indywidulany numer konta bankowego. Numer dostępny jest po zalogowaniu się w USOSWeb (zakładka: dla studentów/płatności).
 • jeżeli studia zostały rozpoczęte/wznowione od cyklu 2019/20-Z lub wpłata za dyplom nie jest wymagana

  Nr kont do wpłat na systemie USOS.

  Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

  Akceptuję