Strona: Wytyczne dotyczące egzaminu dyplomowego / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Wytyczne dotyczące egzaminu dyplomowego

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminu Dyplomowego w składzie: przewodniczący, opiekun pracy, recenzent, sekretarz. W skład komisji egzaminacyjnej Dziekan może powołać dodatkowych członków komisji.

2. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

1) weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia na zasadach określonych przez radę wydziału;

2) obrony pracy dyplomowej.

3. Weryfikacja efektów kształcenia dla studiów I stopnia odbywa się przed terminem egzaminu dyplomowego i ma charakter pisemny. Zasady pisemnej weryfikacji efektów kształcenia są podane w regulaminie.

4. Weryfikacja efektów kształcenia dla studiów II stopnia ma charakter ustny i odbywa się podczas egzaminu dyplomowego.

5. Lista pytań egzaminacyjnych jest ogłaszana z wyprzedzeniem na stronie Wydziału.

6. Obrona pracy dyplomowej polega na przedstawieniu przez dyplomanta autoreferatu pracy dyplomowej (do 10 minut), odczytaniu opinii sporządzonych przez promotora i recenzenta oraz krótkiej dyskusji nad pracą.

7. Planowane terminy egzaminów dyplomowych są publikowane na stronie internetowej Wydziału.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję